Actievoorwaarden - Legends of Gaming

Actievoorwaarden

Hieronder lees je de actievoorwaarden van ‘Legends of Gaming’ die wij, Team5PM, organiseren. Door deel te nemen met de actie ga je onvoorwaardelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

 • Je bent minimaal 18 jaar. Indien gevraagd ga je akkoord dat je je ID-bewijs of paspoort laat zien om dit aan te tonen.
 • Je kan alleen voor jezelf meedoen, dus niet namens iemand anders.
 • De looptijd van de actie is 11 november 2023 tot 10 december 2023. In de tussentijd bekijken we het ingestuurde materiaal.
 • Na afloop van de looptijd van de actie kiezen we de deelnemers op basis van het verhaal, beschikbaarheid en motivatie.
 • Je begrijpt dat we je persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van deze actie en dat we deze kunnen delen met andere partijen, mochten wij dat nodig vinden. Hieronder zijn begrepen jouw NAW gegevens. Als je hierover vragen hebt, kan je onze privacyverklaring controleren, die beschikbaar is op deze [link]
 • Wij en de overige partijen die bij de actie betrokken zijn, waaronder KPN, mogen jouw beeldmateriaal met jouw portret erop gebruiken zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Dat zetten we op onze website, op YouTube en andere social media en uitingen. Met het indienen van jouw ingestuurde materiaal doe je voor onbeperkte tijd afstand van je portretrecht, dus ook na de looptijd van de actie en ook als je de actie niet wint.   
 • Als er andere mensen voorkomen in je ingezonden materiaal, dan bevestig je dat zij voor onbeperkte tijd afstand hebben gedaan van hun portretrecht zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, en dat wij en de overige betrokken partijen jouw ingestuurde materiaal met hun portret erop op dezelfde manier mogen gebruiken als jouw portret.
 • We behouden ons het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie stop te zetten wanneer we dat nodig vinden. Wij zijn hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit deze actie, niet aansprakelijk.
 • We kunnen een deelnemer diskwalificeren als we van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier naar onze mening ongepast gedraagt.
 • Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. We zullen die nietig of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.
 • Deze actievoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van een geschil is de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd.